top of page

                Privacyverklaring www.maaikevdlist.nl

Het is per 1 mei 2018 verplicht om als een privacyverklaring te plaatsen op je site indien je persoonsgegevens verzameld om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. Het doel van www.maaikevdlist.nl is om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. Hier lees je hoe www.maaikevdlist.nl dit doet.

Contactgegevens:

Maaike van der List is de Functionaris Gegevensbescherming van www.maaikevdlist.nl, te bereiken via maaike@maaikiesworld.nl

Contact met mij opnemen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.


Mocht je na het lezen van mijn privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Mocht deze privacyverklaring door omstandigheden moet worden veranderd, dan zal dit altijd in het voordeel van de bezoeker zijn.

Persoonsgegevens die ik verwerk

www.maaikevdlist.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn site en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik doe verder niets met je persoonsgegevens. Ook zie ik geen ip-adres van jou. Ik verwerk persoonsgegevens op de volgende manier.

Contact via contact formulier en/of e-mail:
Wanneer je contact met me opneemt via het contactformulier op mijn site of via een e-mail, zie ik jouw naam en e-mailadres. Alleen ik zie deze gegevens en doe er verder niks mee. Indien nodig, zal ik deze gegevens na maximaal twee maanden verwijderen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via maaike@maaikiesworld.nl, dan verwijder ik gelijk deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

www.maaikevdlist.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld contact opnemen ten hoeve van vragen en/of opmerkingen. Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals doorverkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

www.maaikevdlist.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.maaikevdlist.nl) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

www.maaikevdlist.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je contact met me opneemt zie ik je e-mailadres en je naam. Deze gegevens zal ik na maximaal twee maanden verwijderen, daarna wordt er niets meer opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.maaikevdlist.nl verstrekt nooit aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

www.maaikevdlist.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ook ben ik te bereiken via
Facebook, Twitter en Instagram. Ik heb geen invloed over de cookies van deze sites.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.maaikevdlist.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maaike@maaikiesworld.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

www.maaikevdlist.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via maaike@maaikiesworld.nlwww.maaikevdlist.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware AVG AntiVirus

Aanvullende informatie

Als je nog meer informatie wilt weten over de privacywet, kijk dan op Autoriteitpersoonsgegevens.Bijgewerkt op: 12 januari 2024
 

© 2015-2024 Maaike van der List

bottom of page